Otevření nových prostor Dětské psychiatrie ve FN Motol